MUỐI BIỂN SẠCH THIÊN QUỲNH – SẢN PHẨM OCOP 3 SAO TỈNH NAM ĐỊNH 2020

MUỐI BIỂN SẠCH THIÊN QUỲNH – SẢN PHẨM OCOP 3 SAO TỈNH NAM ĐỊNH 2020
Sản phẩm MUỐI BIỂN SẠCH THIÊN QUỲNH của DNTN thương mại Thiên Quỳnh đã đạt được những yêu cầu khắt khe về độ tinh khiết, độ mặn và các tiêu chuẩn VS ATTP và đã được xếp hạng đánh giá là SẢN PHẨM OCOP 3 SAO TỈNH NAM ĐỊNH đợt 2 năm 2020.
Xã Hải Hòa, huyện Hải Hậu là một xã có tiềm năng sản xuất muối cao của tỉnh, khi vào chính vụ, người dân đẩy mạnh sản xuất muối mang lại nguồn thu nhập đáng kể. Sản phẩm MUỐI BIỂN SẠCH THIÊN QUỲNH là một sản phẩm chủ chốt giúp thúc đẩy kinh tế nông thôn địa phương, đem lại việc làm cho rất nhiều người dân nơi đây và đặc biệt sản phẩm đã được người tiêu dùng biết đến rộng rãi trong toàn tỉnh.
 

Trả lời

Kết nối zalo