Huyện Ý Yên tổ chức Hội nghị triển khai, thực hiện Chương trình OCOP năm 2023

Thực hiện Kế hoạch 67/KH-UBND ngày 13/4/2023 của UBND tỉnh Nam Định về triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm năm 2023, ngày 5/6/2023 UBND huyện Ý Yên đã tổ chức Hội nghị triển khai, thực hiện Chương trình OCOP năm 2023, dự Hội nghị có đại diện Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh, Lãnh đạo các phòng, ban của huyện, Chuyên gia tư vấn Chương trình OCOP; đại diện lãnh đạo UBND, cán bộ phụ trách xây dựng nông thôn mới các xã, thị trấn và các cơ sở sản xuất có sản phẩm đăng ký tham gia Chương trình OCOP năm 2023.

Đ/c Trịnh Văn Mậu, Trưởng Phòng NN&PTNT huyện phát biểu khai mạc Hội nghị

Năm 2023 huyện Ý Yên đang tích cực triển khai, thực hiện Chương trình OCOP trên địa bàn, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 72/KH-UBND ngày 28/4/2023 về triển khai thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm năm 2023 trong đó phân công nhiệm vụ cụ thể cho UBND các xã và các cơ quan chuyên môn của UBND huyện; UBND huyện đã ban hành Quyết định thành lập Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp huyện theo quy định mới tại Quyết định số 148/QĐ-TTg ngày 24/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ. Kết quả đến nay huyện Ý Yên đã có 21 sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên.

Tại Hội nghị đồng chí đại diện Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh đã thông tin đến các đại biểu về tình hình triển khai thực hiện Chương trình OCOP trên địa bàn tỉnh, kế hoạch triển khai các nội dung công việc trong thời gian tới để thực hiện tốt Chương trình OCOP tại địa phương.

Tại hội nghị Chuyên gia tư vấn Chương trình OCOP của tỉnh giới thiệu, hướng dẫn những điểm cần lưu ý và cách thức triển khai, thực hiện Chương trình OCOP tại địa phương. Những điểm mới, thay đổi trong thực hiện Chương trình OCOP năm 2023 theo Quyết định số 148/QĐ-TTg, nổi bật trong đó là UBND cấp huyện sẽ quyết định công nhận sản phẩm OCOP 3 sao. Nêu bật tiềm năng lớn về phát triển các sản phẩm OCOP gắn với làng nghề tại huyện. Đồng chí Tư vấn hướng dẫn cụ thể cách thức tuyên truyền, vận động và đồng hành với người dân để xây dựng, hoàn thiện sản phẩm OCOP, với quan điểm nhà nước đóng vai trò hỗ trợ, hướng dẫn; chủ thể OCOP là người thực hiện.

Đ/c Trần Kiên – Chuyên gia tư vấn Chương trình OCOP

Hội nghị cũng được nghe những ý kiến chia sẻ, thảo luận góp ý về triển khai, thực hiện Chương trình OCOP tại địa phương của các đồng chí đại diện cho các xã, thị trấn.

Đại biểu các xã, thị trấn phát biểu ý kiến tham luận

Thông qua Hội nghị đại biểu các xã, thị trấn và các cơ sở sản xuất được bổ sung thêm những điểm mới, nổi bật và những cách làm hay, sáng tạo trong Chương trình OCOP qua đó có cách vận dụng phù hợp với thực tế tại địa phương; phấn đấu 12 sản phẩm đăng ký của huyện đều được công nhận sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên./.

Trả lời

Kết nối zalo