MỸ LỘC: HỌP HỘI ĐỒNG TƯ VẤN, ĐÁNH GIÁ VÀ XẾP HẠNG CÁC SẢN PHẨM OCOP CẤP HUYỆN NĂM 2023

Huyện Mỹ Lộc vừa tổ chức Hội nghị đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP đợt I năm 2023Tham dự hội nghị có đại diện các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường cùng các thành viên Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP huyện, Chủ tịch UBND xã Mỹ Thành và đại diện Hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ Nông nghiệp Mỹ Thành – Chủ thể đăng ký sản phẩm tham gia đánh giá, xếp hạng đợt I năm 2023.

 

 

Trên cơ sở quy định các tiêu chí đánh giá, phân loại sản phẩm, Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp huyện đã phân tích, xếp loại đối với sản phẩm “Gạo sạch An Tâm”. Đây là sản phẩm được đưa vào đánh giá xếp hạng OCOP đợt 1 năm 2023 của huyện Mỹ Lộc. Theo đó, tại hội nghị, đại diện Hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ Nông nghiệp Mỹ Thành đã trình bày chi tiết các chỉ tiêu về sản phẩm “Gạo sạch An Tâm” cũng như quy trình thực hiện và một số nội dung theo yêu cầu. Tiếp đó, các thành viên Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp huyện đã thảo luận, cho ý kiến, tập trung vào một số đặc điểm của sản phẩm như: Bao bì, nhãn hiệu, quy trình chế biến, địa chỉ, logo, thị trường tiêu thụ, đồng thời, tiến hành chấm điểm sản phẩm.

Qua một buổi làm việc trách nhiệm, tích cực, với kết quả phân tích, đánh giá và chấm điểm, các thành viên Hội đồng đã thống nhất cao, xếp hạng sản phẩm “Gạo sạch An Tâm” đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao cấp huyện. Tuy nhiên, để nâng cao hơn nữa chất lượng sản phẩm OCOP “Gạo sạch An Tâm”, các đồng chí thành viên Hội đồng đã góp ý đối với Hợp tác xã sản xuất kinh doach dịch vụ Nông nghiệp Mỹ Thành cần khắc phục một số tồn tại, hạn chế, tiếp tục hoàn thiện sản phẩm, góp phần tăng giá trị, sức cạnh tranh trên thị trường và khẳng định đặc trưng của địa phương; đồng thời, chung sức tạo công ăn việc làm, nâng cao thu nhập cho xã viên, người dân và thực hiện có hiệu quả nhóm tiêu chí về kinh tế, hình thức tổ chức sản xuất trong Chương trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn./.

Trả lời

Kết nối zalo