HUYỆN XUÂN TRƯỜNG ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH OCOP

Với mục tiêu Phát triển sản phẩm OCOP nhằm khơi dậy tiềm năng, lợi thế khu vực nông thôn nhằm nâng cao thu nhập cho người dân; góp phần tiếp tục cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với phát triển tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề, dịch vụ và du lịch nông thôn; thúc đẩy kinh tế nông thôn phát triển bền vững, góp phần xây dựng nông thôn mới đi vào chiều sâu, hiệu quả và bền vững. Trong thời gian qua, huyên Xuân Trường đang tích cực triển khai thực hiện Chương trình OCOP trên địa bàn.

Đến hết năm 2021 huyện Xuân Trường đã có 12 sản phẩm của 5 cơ sở sản xuất được công nhận sản phẩm OCOP 3 sao, trong đó có những sản phẩm mang tính đặc trưng, đặc sản của quê hương như sản phẩm nem nắm, mỳ gạo và bên cạnh đó có những sản phẩm mới, chế biến gia tăng hiệu quả kinh tế cao. Sau khi có sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP các cơ sở đều nhận thấy được lợi ích và ý nghĩa khi tham gia Chương trình OCOP.

Trong năm 2022, với sự hướng dẫn, hỗ trợ tích cực của các cấp chính quyền và sự đồng lòng, hưởng ứng tham gia thực hiện Chương trình OCOP, toàn huyện đã có 19 sản phẩm của 11 cơ sở sản xuất, phân bố trên địa bàn 10 xã, đã được đánh giá đạt trên 50 điểm ở Hội đồng OCOP cấp huyện và đang trình đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP năm 2022 tại Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh. Các sản phẩm đánh giá năm 2022 cơ bản đều là những sản phẩm đặc sản, đặc trưng trên địa bàn huyện, trong đó một số sản phẩm nổi bật:

– 3 sản phẩm Cá Lăng tươi cắt khúc, Cá Trắm đen tươi cắt khúc, Cá Trắm cỏ tươi cắt khúc của HTX sản xuất kinh doanh dịch vụ nuôi trồng thủy sản Xuân Hòa: Đây là những sản phẩm chế biến từ vùng nuôi trồng thủy sản tập trung của xã Xuân Hòa, các sản phẩm được chế biến, đóng túi đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm theo quy định. Việc phát triển các sản phẩm trên có ý lớn đối với việc tiêu thụ, nâng cao thu nhập (do gia tăng giá trị sản phẩm), phát triển thương hiệu các sản phẩm thủy sản của HTX.

– 7 sản phẩm nem, giò: Đây đều là những sản phẩm đặc sản tại quê hương Xuân Trường, việc hoàn thiện, phát triển các sản phẩm trên sẽ giúp các cơ sở sản xuất hoàn thiện sản phẩm của mình đảm bảo chất lượng, hoàn thiện mẫu mã bao bì đẹp, thuận tiện, xây dựng, nâng cao thương hiệu sản phẩm nem, giò Xuân Trường, giúp việc tiêu thụ sản phẩm tiêu thụ tót hơn không chỉ ở trên địa bàn huyện mà còn phát triển ra các thị trường rộng lớn và xa hơn.

– Có 01 sản phẩm làng nghề: sản phẩm Chiếu đậu Văn Đoan đây là sản phẩm truyền thống của làng nghề Xuân Dục, xã Xuân Ninh đã có hơn 100 năm tuổi, “Chiếu đậu” là một trong những sản phẩm làm nên thương hiệu của làng nghề Xuân Dục; thông qua việc hỗ trợ, phát triển các sản phẩm làng nghề này sẽ hỗ trợ tích cực cho việc hoàn thiện sản phẩm làng nghề đạt tiêu chuẩn và phát triển thương hiệu sản phẩm làng nghề được rộng rãi hơn.

– Một số sản phẩm khác như: sản phẩm Rượu, sản phẩm Sâu dâu, Tinh bột nghệ, kẹo lạc gạo hom,… đã được hỗ trợ hoàn thiện, nâng cấp sản phẩm để đảm bảo chất lượng sản phẩm và gia tăng sức mạnh sản phẩm ở các tiêu chí về thị trường, xúc tiến thương mại,…

Các cơ sở sản xuất tham gia đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP năm 2022 nhận được sự tư vấn, hướng dẫn hỗ trợ rất nhiệt tình của Văn phòng Điều phối NTM cấp tỉnh, Văn phòng Điều phối NTM cấp huyện, Đơn vị tư vấn và sự phối hợp hỗ trợ của UBND các xã trên địa bàn. Từ đó các cơ sở sản xuất đồng lòng, hưởng ứng và chủ động, tích cực hoàn thiện sản phẩm về chất lượng, mẫu mã bao bì và các nội dung khác theo bộ tiêu chí sản phẩm OCOP để nâng tầm sản phẩm của đơn vị mình hơn.

Trong thời gian huyện Xuân Trường sẽ tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Chương trình OCOP trên địa bàn và hướng dẫn, hỗ trợ các sản phẩm OCOP đã được công nhận về công tác xúc tiến, quảng bá sản phẩm để Chương trình OCOP của huyện ngày càng đi vào chiều sâu và bền vững.

Trả lời

Kết nối zalo