UBND tỉnh Nam Định đánh giá kết quả thẩm định các xã, thị trấn đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

UBND tỉnh Nam Định đánh giá kết quả thẩm định các xã, thị trấn đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao
Sáng 12-8, UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thẩm định của các sở, ngành đối với các xã, thị trấn đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao năm 2020. Đồng chí Trần Anh Dũng, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có lãnh đạo các sở, ngành thành viên Hội đồng thẩm định, xét công nhận xã NTM nâng cao của tỉnh.
Theo báo cáo tại hội nghị, thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo xây dựng NTM tỉnh về việc thẩm định kết quả thực hiện bộ tiêu chí xã NTM nâng cao giai đoạn 2018-2020 đối với các xã, thị trấn, Ban Chỉ đạo xây dựng NTM tỉnh và Sở NN và PTNT (cơ quan thường trực) đã ban hành các văn bản về việc thẩm định kết quả thực hiện các tiêu chí xã NTM nâng cao tại 9 huyện của tỉnh. Đoàn đã tiến hành thẩm định hồ sơ; kiểm tra thực tế; tham vấn ý kiến của cán bộ thôn, xóm, tổ dân phố và lập biên bản thẩm định kết quả thực hiện từng nội dung tiêu chí hoặc nhóm tiêu chí xã theo mẫu của tỉnh. Kết quả báo cáo của Đoàn thẩm định có 65/65 xã, thị trấn đều đạt 19/19 tiêu chí nội dung trong Bộ tiêu chí xã NTM nâng cao giai đoạn 2018-2020. Tất cả các xã, thị trấn không có nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng NTM tại thời điểm 31-12-2020. Huyện Hải Hậu là địa phương có số xã, thị trấn đạt chuẩn xã NTM nâng cao nhiều nhất với 17 xã, thị trấn đạt 19/19 tiêu chí.
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Anh Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh ghi nhận những kết quả đã đạt được, đồng thời chỉ rõ một số vấn đề hạn chế trong xây dựng NTM nâng cao như: Sản phẩm OCOP của tỉnh có nhiều nhưng chưa thực sự mạnh; công tác quy hoạch còn yếu và chưa sát thực tế; công tác quản lý đất đai, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi còn nhiều bất cập; tình trạng ô nhiễm môi trường, xử lý rác thải, cung cấp nước sạch cần phải tiếp tục quan tâm hơn. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, các huyện phải xác định đây vừa là mục tiêu, nhiệm vụ lâu dài vừa là giải pháp để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn. Vì vậy, thời gian tới các sở, ngành cần tăng cường phối hợp, hỗ trợ, hướng dẫn các huyện chỉ đạo các xã, thị trấn chú trọng nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM nâng cao theo hướng thực chất hơn, có những thay đổi tích cực so với giai đoạn trước. Quan tâm nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi bảo đảm đúng quy định của pháp luật nhằm tạo thêm nguồn lực thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng NTM nâng cao. Sở NN và PTNT, Văn phòng Điều phối NTM tỉnh tổng hợp các ý kiến của các sở, ngành, địa phương để báo cáo, tham mưu cho UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các địa phương thực hiện quyết liệt các biện pháp giải quyết các ý kiến của nhân dân, bảo đảm hoàn thành mục tiêu xây dựng các xã, thị trấn NTM nâng cao theo kế hoạch đề ra./.
Theo Báo Nam Định

Trả lời

Kết nối zalo