HUYỆN GIAO THỦY TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TẬP HUẤN TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH OCOP 2021

HUYỆN GIAO THỦY TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TẬP HUẤN TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH OCOP 2021
Để triển khai hiệu quả chương trình OCOP, huyện Giao Thủy chủ trương đầu tư, hỗ trợ phát triển, nâng hạng sản phẩm OCOP để đảm bảo chất lượng an toàn. Đồng thời, tập trung phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, đẩy mạnh liên kết, tiêu thụ theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với phát triển thị trường.
UBND huyện tổ chức hội nghị tập huấn triển khai thực hiệnchương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2021 trên địa bàn. Tới dự có đồng chí Nguyễn Văn Hữu – Phó chánh Văn phòng Điều phối NTM của tỉnh; đồng chí Cao Thành Nam – Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện; Lãnh đạo Phòng Nông nghiệp & PTNT, Phòng Kinh tế – Hạ tầng, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện; các đồng chí Phó Chủ tịch – Trưởng ban Nông nghiệp, cán bộ phụ trách OCOP các xã, thị trấn cùng các doanh nghiệp và cơ sở có sản phẩm tham gia Chương trình OCOP trên địa bàn huyện.
Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe Thạc sĩ Trần Kiên – Giám đốc Công ty cổ phần phát triển Dược khoa giới thiệu kinh nghiệm tổ chức chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP trên thế giới và Việt Nam. Hướng dẫn về chu trình thực hiện đề án mỗi xã một sản phẩm OCOP: hướng dẫn các cơ sở xây dựng phương án sản xuất kinh doanh, nội dung ghi nhãn hàng hóa, bao bì sản phẩm; hướng dẫn tiêu chuẩn và công bố tiêu chuẩn sản phẩm; công tác quản trị sản xuất, quản trị phân phối và tiếp thị sản phẩm, Marketing và bán hàng…
Đến nay, huyện nhà đã có 9 sản phẩm của 4 cơ sở sản xuất được UBND tỉnh công nhận sản phẩm OCOP đạt 3 sao, 4 sao (trong đó có 6 sản phẩm 4 sao và 3 sản phẩm đạt 3 sao). Phát huy kết quả đạt được hiện Phòng NN và PTNT phối hợp với Văn phòng điều phối NTM tỉnh, chương trình OCOP tỉnh tiếp tục triển khai công tác tư vấn, hướng dẫn hỗ trợ hoàn thiện cho 91 sản phẩm đăng ký chương trình OCOP năm 2021.
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chíCao Thành Nam – Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện; đồng chí Nguyễn Văn Hữu – Phó chánh Văn phòng Điều phối NTM của tỉnh yêu cầu: Các chủ thể sản phẩm đăng ký chương trìnhOCOP sẽ rà soát về quy môvà các sản phẩm đó có mang tính đặc trưng, đặc sản của địa phương; chuẩn bị việc tiếp cận, tập huấn và chủ động đối với các cơ sở sản xuất. Đối với huyện đã có đề án khuyến khích phát triển sản phẩmOCOP trên địa bàn huyện giai đoạn 2021- 2025. Năm 2021 mỗi sản phẩmOCOP đạt 3 sao huyện hỗ trợ 20 triệu đồng, sản phẩmOCOP đạt 4 sao huyện hỗ trợ 30 triệu đồng,sản phẩmOCOP đạt 5 sao được hỗ trợ 50 triệu đồng. Huyện hỗ trợ kinh phí cho các cửa hàng cam kết bán sản phẩm OCOP góp phần quảng bá sản phẩm theo hướng phát triển nội sinh và gia tăng giá trị, gắn phát triển nông thôn với đô thị. Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM của huyện trong thời gian tới./.

Trả lời

Kết nối zalo