HỘI ĐỒNG OCOP THÀNH PHỐ NAM ĐỊNH ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM OCOP NĂM 2021

HỘI ĐỒNG OCOP THÀNH PHỐ NAM ĐỊNH ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM OCOP NĂM 2021
Qua hơn 2 năm triển khai, thực hiện Chương trình OCOP, với sự tham gia tích cực, chủ động của các cơ sở sản xuất, sự hướng dẫn hỗ trợ của các cơ quan quản lý nhà nước và đơn vị tư vấn Chương trình OCOP, thành phố Nam Định đã có 17 sản phẩm OCOP (6 sản phẩm 3 sao, 11 sản phẩm 4 sao) của 6 cơ sở sản xuất. Năm 2021 thành phố Nam Định tiếp tục có 4 sản phẩm (3 sản phẩm Đông trùng hạ thảo và 1 sản phẩm Giấm mơ trà xanh) của 3 cơ sở sản xuất tham gia thực hiện Chương trình OCOP.
Các cơ sở sản xuất sau khi được Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh, Phòng Kinh tế thành phố và Đơn vị tư vấn Chương trình OCOP tư vấn, hướng dẫn hoàn thiện sản phẩm, hồ sơ theo Bộ tiêu chí Chương trình OCOP. Qua hơn 4 tháng hoàn thiện, nâng cấp sản phẩm, ngày 22/7/2021 Hội đồng OCOP thành phố Nam Định đã tổ chức họp, đánh giá 4 sản phẩm đăng ký tham gia OCOP năm 2021.
Tại buổi đánh giá, các thành viên Hội đồng, Lãnh đạo Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh đã có những nhận xét, góp ý để các cơ sở sản xuất tiếp tục hoàn thiện sản phẩm, hồ sơ hoàn chỉnh hơn để đủ điều kiện tham gia đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh. Đây cũng là cơ hội tốt để các cơ sở sản xuất tiếp thu những ý kiến góp ý để hoàn thiện sản phẩm của mình tốt hơn không những để tham gia đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tại cấp tỉnh mà còn hoàn thiện để phù hợp hơn với thị hiếu của khách hàng, thị trường và các quy định của nhà nước về hàng hóa.
Sau Hội nghị các sản phẩm đủ điều kiện đạt 50 điểm trở lên (3 sao trở lên) sẽ được Hội đồng OCOP thành phố Nam Định trình Hội đồng OCOP cấp tỉnh đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tại cấp tỉnh.

Trả lời

Kết nối zalo