NÂNG TẦM CÁC SẢN PHẨM OCOP NAM ĐỊNH

NÂNG TẦM CÁC SẢN PHẨM OCOP NAM ĐỊNH
Sau 2 năm triển khai, Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) đã tạo được sức lan tỏa, thu hút đông đảo doanh nghiệp, cơ sở sản xuất của Nam Định tham gia đăng ký sản phẩm đánh giá, phân hạng; các sản phẩm đã đạt chuẩn OCOP không ngừng được nâng cao thương hiệu, giúp các doanh nghiệp mở rộng thị trường tiêu thụ, gia tăng sản lượng sản xuất.
Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PT&NT) tỉnh Nam Định, đến hết năm 2019, toàn tỉnh Nam Định đã có 26 sản phẩm OCOP cấp tỉnh đạt 3 – 4 sao. Đến nay, toàn tỉnh đã có 62 sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP cấp tỉnh (từ 3 – 4 sao) của 29 cơ sở sản xuất, doanh nghiệp, hợp tác xã (HTX) và hộ gia đình; trong đó có 18 sản phẩm đạt hạng 4 sao và 44 sản phẩm đạt hạng 3 sao. Ngoài ra, có 1 sản phẩm được lựa chọn đề cử tham gia bình chọn sản phẩm OCOP 5 sao cấp quốc gia. Chương trình OCOP của Nam Định đã đạt được những kết quả bước đầu quan trọng; tạo động lực thúc đẩy Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) của tỉnh phát triển.
Tính riêng đợt 1/2020, Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP của tỉnh đã đánh giá, phân hạng 26 sản phẩm của huyện Hải Hậu. Theo đó, tỉnh đã quyết định phê duyệt và công bố kết quả, đánh giá, phân hạng và công nhận 26 sản phẩm OCOP với 1 sản phẩm đạt 4 sao, 25 sản phẩm đạt 3 sao.
Mới đây, tỉnh Nam Định đã tổ chức đánh giá, phân hạng đợt 2 năm 2020 cho 86 sản phẩm của 56 cơ sở sản xuất trên địa bàn toàn tỉnh. Trong số 86 sản phẩm của 56 cơ sở sản xuất dự đánh giá, phân hạng, huyện Hải Hậu có 29 sản phẩm của 23 cơ sở; TP. Nam Định có 5 sản phẩm của 2 cơ sở; huyện Mỹ Lộc có 2 sản phẩm của 1 cơ sở; huyện Vụ Bản có 7 sản phẩm của 6 cơ sở; huyện Ý Yên có 14 sản phẩm của 6 cơ sở; huyện Nghĩa Hưng có 5 sản phẩm của 5 cơ sở; huyện Nam Trực có 4 sản phẩm của 2 cơ sở; huyện Trực Ninh có 9 sản phẩm của 6 cơ sở; huyện Xuân Trường có 5 sản phẩm của 2 cơ sở; huyện Giao Thủy có 6 sản phẩm của 3 cơ sở.
Đặt mục tiêu phát triển sản phẩm OCOP không chạy theo số lượng, mà tập trung vào chất lượng, Nam Định phấn đấu đến năm 2025, toàn tỉnh có 300 sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên. Theo đó, để triển khai bền vững Chương trình OCOP, thời gian tới, tỉnh Nam Định tiếp tục chỉ đạo các huyện, thành phố tăng cường thông tin tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân, cán bộ các cấp; lồng ghép Chương trình xây dựng NTM, Chương trình OCOP vào mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Trả lời

Kết nối zalo