HUYỆN XUÂN TRƯỜNG NỖ LỰC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH OCOP

HUYỆN XUÂN TRƯỜNG NỖ LỰC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH OCOP
Sau năm 2019 chưa có sản phẩm OCOP, năm 2020 huyện Xuân Trường đang tích cực triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện Chương trình nhằm huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, HTX, doanh nghiệp trên địa bàn.
Văn phòng Điều phối NTM của huyện đã phối hợp với Văn phòng Điều phối NTM tỉnh và đơn vị tư vấn, hỗ trợ phát triển sản phẩm OCOP cho 5 sản phẩm là: Tinh bột nghệ, Trà sáng tạo, Bột sắn dây của Công ty TNHH Green and Book Ambassador và Matcha trà sữa 3 in 1, Bột trà xanh BG nano của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Matcha Xuân Trường, tại xã Thọ Nghiệp.
Thời gian tới, huyện Xuân Trường tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá sản phẩm OCOP trên địa bàn, chỉ đạo Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao huyện xây dựng các phóng sự, chuyên trang, chuyên mục về Chương trình OCOP để phát sóng tuyên truyền hàng tuần, hàng tháng trên hệ thống Đài Phát thanh huyện và Đài Truyền thanh các xã, thị trấn để các tổ chức, cá nhân nâng cao nhận thức và tích cực tham gia.
Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các ý tưởng sản phẩm mới để tham gia chu trình OCOP trong các năm tiếp theo.
 

Trả lời

Kết nối zalo