Hội nghị tổng kết Chương trình xây dựng Nông Thôn Mới giai đoạn 2018-2020

Hội nghị tổng kết Chương trình xây dựng Nông Thôn Mới giai đoạn 2018-2020.
Sau gần 3 năm triển khai Chương trình Mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018 – 2020, đã có 72% trong số hơn 6.000 sản phẩm OCOP trên toàn quốc tham gia chương trình được công nhận 3 sao trở lên (vượt 1,86 lần so với mục tiêu). Những con số đầy ấn tượng cho thấy sức lan tỏa của một chương trình quốc gia đang tác động mạnh mẽ đến phát triển kinh tế – xã hội khu vực nông thôn.
Tổng kết thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018 – 2020, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Trần Thanh Nam, cho biết: Đến nay, đã có 59 địa phương tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm, 57 địa phương đã có quyết định chính thức công nhận kết quả.
Trong đó, theo thống kê của Văn phòng điều phối nông thôn mới trung ương, có 4.469/6.210 (chiếm 72%) sản phẩm tham gia chương trình được công nhận đạt 3 sao trở lên (vượt 1,86 lần so với mục tiêu giai đoạn 2018 – 2020).

Trả lời

Kết nối zalo