Thông báo danh sách sản phẩm OCOP Nam Định hết hạn

Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh Nam Định thông báo danh sách 72 sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh Nam Định đã hết thời hạn công nhận và các chủ cơ sở sản xuất không tham gia đánh giá, phân hạng lại sản phẩm, chi tiết theo Văn bản đính kèm.

Thong bao danh sach san pham OCOP het han

Trả lời

Kết nối zalo