ĐÁNH GIÁ, PHÂN HẠNG VÀ CÔNG NHẬN 11 SẢN PHẨM OCOP CẤP TỈNH NĂM 2023

Chiều ngày 16/11/2023, UBND tỉnh tổ chức hội nghị họp Hội đồng đánh giá, phân hạng 11 sản phẩm OCOP cấp tỉnh năm 2023 . Đồng chí Trần Anh Dũng, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh (Hội đồng OCOP cấp tỉnh) chủ trì hội nghị.  Tham gia Hội nghị có đầy đủ các thành viên Hội đồng OCOP cấp tỉnh, đại diện lãnh đạo UBND huyện Hải Hậu, Ý Yên, Nam Trực và 06 chủ thể có sản phẩm tham gia đánh giá lần này.

Thực hiện Quyết định số 148/QĐ-TTg ngày 24/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ, năm 2023 các sản phẩm OCOP 3 sao do UBND cấp huyện đánh giá, phân hạng; các sản phẩm 4 sao do UBND tỉnh đánh giá, phân hạng. Do đó các huyện, thành phố đã tổ chức đánh giá, phân hạng và đề nghị 11 sản phẩm đủ điều kiện (đạt từ  70 điểm trở lên) để tham gia đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh năm 2023.

Trên cơ sở quy định các tiêu chí đánh giá, phân loại sản phẩm OCOP, Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh đã phân tích, chấm điểm, xếp loại và công nhận lại sản phẩm OCOP cấp tỉnh đối với các sản phẩm: Gạo sạch chất lượng cao 999 của Công ty TNHH Toản Xuân, xã Yên Lương (Ý Yên); Nước mắm nguyên chất Vạn Hoa, Mắm tôm Vạn Hoa và Sứa ăn liền Vạn Hoa của Công ty TNHH Vạn Hoa, thị trấn Thịnh Long (Hải Hậu); Nước mắm nguyên chất Ninh Cơ, Đặc sản mắm tôm Ninh Cơ và Đặc sản Sứa ăn liền Ninh Cơ của Công ty cổ phần Chế biến Hải sản Nam Định, thị trấn Thịnh Long (Hải Hậu); Nước mắm cốt chắt cá cơm Tân Phú của Công ty TNHH Hải Thịnh, thị trấn Thịnh Long (Hải Hậu); Du lịch ECOHOST Hải Hậu, Chi nhánh Hải Hậu – Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư ECOHOST, thị trấn Yên Định (Hải Hậu); Cây sanh Nam Điền dáng long, Cây sanh Nam Điền dáng trực của Công ty TNHH Đỗ Hoàng Phúc, xã Điền Xá (Nam Trực). Theo đó, có 6 sản phẩm OCOP được xét, đánh giá, công nhận lần đầu; công nhận lại và đánh giá nâng hạng xếp loại 5 sản phẩm…

Đồng chí Trần Anh Dũng, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị. 

Tại hội nghị, đại diện các doanh nghiệp đã trình bày cụ thể các chỉ tiêu về chất lượng, mẫu mã sản phẩm tham gia đánh giá, xếp hạng lần đầu và đánh giá công nhận lại, nâng hạng cũng như quy trình thực hiện và một số nội dung theo yêu cầu Hội đồng. Sau khi nghe các chủ thể báo cáo, diễn giải, các thành viên Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh đã thảo luận, cho ý kiến, tập trung vào một số đặc điểm của sản phẩm như: Chất lượng, mẫu mã bao bì, nhãn hiệu, quy trình chế biến, thị trường tiêu thụ, nguồn nguyên liệu chế biến sản phẩm và các vấn đề liên quan, đồng thời tiến hành chấm điểm xếp hạng lần đầu, đánh giá nâng hạng sản phẩm. Kết quả 10 sản phẩm đều đánh giá đạt số điểm trong khoảng từ 70-89 điểm, trong đó có 1 sản phẩm Du lịch Ecohost – Hải Hậu đạt trên 90 điểm (sản phẩm có tiềm năng đạt 5 sao).

 

Giới thiệu về sản phẩm du lịch Ecohost – Hải Hậu

Sản phẩm Gạo sạch chất lượng cao Toản Xuân 999

Năm 2023 là năm đầu tiên Hội đồng OCOP cấp tỉnh tổ chức đánh giá sản phẩm OCOP bằng phần mềm đánh giá, các thành viên Hội đồng đánh giá trực tiếp trên hệ thống phần mềm, kết quả đánh giá từng sản phẩm được thông báo luôn cho chủ thể tại Hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Anh Dũng ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực của các sở, ngành chức năng, các địa phương và 6 chủ thể có sản phẩm tham gia phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh năm 2023.

Đồng thời yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh hoàn thiện hồ sơ, tham mưu cho Hội đồng công nhận các sản phẩm OCOP cấp tỉnh năm 2023; tham mưu đề xuất hỗ trợ kinh phí cho các chủ thể sản phẩm OCOP đạt 4 sao để tiếp tục hoàn thiện nâng cấp sản phẩm; đề xuất các sản phẩm tiêu biểu của tỉnh trình Hội đồng Trung ương xem xét công nhận sản phẩm OCOP 5 sao.

UBND các huyện có các sản phẩm OCOP đạt 4 sao: tập trung chỉ đạo, có cơ chế chính sách khuyến khích hỗ trợ các cơ sở sản xuất; chỉ đạo các xã, thị trấn rà soát, giúp đỡ các cơ sở sản xuất trên địa bàn tham gia Chương trình OCOP. Xác định sản phẩm OCOP là tiêu chí sản xuất tăng thu nhập và yêu cầu bắt buộc trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu..

Các doanh nghiệp tiếp thu ý kiến góp ý của các thành viên Hội đồng để tiếp tục khắc phục một số hạn chế, nỗ lực hoàn thiện sản phẩm, tiếp tục nâng cao chất lượng, mẫu mã bao bì, các sản phẩm sau khi được công nhận OCOP góp phần nâng cao chất lượng, tăng giá trị, sức cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường và khẳng định đặc trưng của địa phương, tạo nguồn lực xây dựng quê hương ngày càng phát triển./.

Trả lời

Kết nối zalo