SẢN PHẨM OCOP NAM ĐỊNH THIẾT LẬP CHỖ ĐỨNG VỮNG CHẮC TRÊN THỊ TRƯỜNG TRONG VÀ NGOÀI TỈNH.

SẢN PHẨM OCOP NAM ĐỊNH THIẾT LẬP CHỖ ĐỨNG VỮNG CHẮC TRÊN THỊ TRƯỜNG TRONG VÀ NGOÀI TỈNH.
Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) là chương trình phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát huy nội lực và gia tăng giá trị sản phẩm. Triển khai chậm hơn so với nhiều địa phương trên toàn quốc nhưng chỉ sau hơn 2 năm nỗ lực tỉnh ta đã bứt phá, giữ vị trí là 1 trong 4 tỉnh tiêu biểu toàn quốc trong thực hiện chương trình OCOP. Đặc biệt chương trình OCOP đã có tác động lớn đến kinh tế – xã hội khu vực nông thôn với những tác động quan trọng tạo việc làm, thu nhập và phát huy, bảo tồn bản sắc văn hóa địa phương qua từng sản phẩm.

Trả lời

Kết nối zalo