Nam Định vượt mục tiêu chương trình OCOP

Nam Định vượt mục tiêu chương trình OCOP
Hết 2020, toàn tỉnh có 146 sản phẩm OCOP.Trong đó, 28 sản phẩm OCOP đạt hạng 4 sao, 118 sản phẩm OCOP đạt hạng 3 sao.
Năm 2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng các địa phương trên địa bàn tỉnh Nam Định đã chủ động khai thác tiềm năng các sản phẩm đặc trưng, sản phẩm truyền thống làng nghề. Nhiều sản phẩm đã được cải tiến, nâng cấp chất lượng theo tiêu chí OCOP. Đến nay, Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) của tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.
Theo Sở NN-PTNT Nam Định, số lượng sản phẩm OCOP của tỉnh trong năm 2020 nhiều hơn so với năm 2019, đạt 110 sản phẩm hạng từ 3 – 4 sao. Trong đó, có 11 sản phẩm OCOP 4 sao và 99 sản phẩm OCOP 3 sao.

Trả lời

Kết nối zalo