HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH OCOP 2020 VÀ TRAO QUYẾT ĐINH CÔNG BỐ SẢN PHẨM OCOP ĐỢT 1 NĂM 2020 TỈNH NAM ĐỊNH

HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH OCOP 2020 VÀ TRAO QUYẾT ĐINH CÔNG BỐ SẢN PHẨM OCOP ĐỢT 1 NĂM 2020 TỈNH NAM ĐỊNH
Ngày 12/06, Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định đã tổ chức Hội nghị Triển khai, thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) Nam Định năm 2020, công bố kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP đợt 1 năm 2020. Tham dự Hội nghị có Ông Nguyễn Phùng Hoan – Phó chủ tịch UBND tỉnh Nam Định, lãnh đạo các Sở ngành liên quan, đại diện lãnh đạo 10 huyện, thành phố và các Chủ thể tham gia Chương trình OCOP năm 2020
Tại Hội nghị, Đồng chí Nguyễn Phùng Hoan – Phó chủ tịch UBND tỉnh đã chúc mừng các cở sở sản xuất có sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP đợt 1 năm 2020, Đồng chí yêu cầu trong thời gian tới các Sở, Ngành tiếp tục bám sát Kế hoạch của tỉnh, căn cứ vào thực tế tại địa phương, đơn vị lựa chọn các sản phẩm có thế mạnh đầu tư thay đổi công nghệ sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm; tăng cường hỗ trợ, hướng dẫn cơ sở lộ trình nâng tầm sản phẩm; các cơ sở tăng cường nâng cao chất lượng sản phẩm; phấn đấu trong tháng 8/2020 tổ chức đánh giá tiếp các sản phẩm OCOP cấp tỉnh đợt 2 năm 2020 .
Tính đến nay, tỉnh Nam Định đã có 62 sản phẩm của 29 cơ sở sản xuất được UBND tỉnh công nhận là sản phẩm OCOP đạt 3 sao và 4 sao. Với sự quyết tâm của hệ thống chính trị, sự chủ động tích cực tham gia của các chủ thể và sự đồng hành của đơn vị tư vấn, Nam Định đặt mục tiêu đến cuối năm 2020 có trên 100 sản phẩm OCOP cấp tỉnh đạt 3 sao trở lên.

Trả lời

Kết nối zalo